Home

previous arrow
next arrow
Slider
  • Visitor Counter
free counter
Welcome…Mabuhay!

Magsisilbing marka sa kasaysayan ng edukasyon ang nagbabagong mukha ng mga tanggapan sa Kagawaran ng Edukasyon sa kasalukuyang panahon dulot ng mabilis na pagbabago na likha ng mga makabagong teknolohiya. Lumilikha ng mga makabagong teknolohiya ang lipunang may mabilis na pagbabahagian ng kaalaman at mabilis na paghahatid ng impormasyon. Nagagawa ng makabagong teknolohiya na paglapitin ng bawat bansa at bawat indibidwal gaano man kalayo ang distansya ng isa’t isa.

Isa sa mga hakbang ng Tanggapan ng Sangay ng mga Paaralan ng Maynila upang maisakatuparan and hangaring mapaglingkuran and mga stakeholder ay ang paglikha ng website ng bawat paaralan sa Maynila. Ang Mariano Marcos Memorial High School (MMMHS) na isa sa mga nangungunang institusyon sa Maynila sa paghuhubog ng mga mag-aaral na kayang makipagsabayan sa mabilis na galaw ng lipunang nagbabago: lokal man o global. Magagawa ng website na ito na magbayanihan ang lahat ng stakeholder mula sa mga kasalukuyang mag-aaral hanggang sa mga gradweyt, mga institusyong kaagapay hanggang sa institusyong nais na maging kaagapay ng aming paaralan para sa mga susunod na proyekto para sa kapakinabangan ng kabataang Pilipino.

Ano man ang mga pagbabagong ito sa mukha ng edukasyon, sinisigurado ng MMMHS na ang pagpanday sa kaalaman ng mga mag-aaral ay nagpapayabong sa kabataang may malasakit sa kapwa at bayan.

ROLAND L. DELA CRUZ, LL.B., Ed.D.
Principal IV

ASSISTANT PRINCIPAL

RICHARD SAMMIL D. PADUA

DEPARTMENT HEADS

JOSEFINA J. BUSTOS
EDEN S. TEMPLONUEVO
JOVENCIO G. VIAR
MARY ANNE C. VILLANUEVA
SONNY BOY C. MORALES
CARMI C. SANTOS
DULCE S. ORTEGA
ELSA M. RAMOS
JOSE D. FRANCISCO Jr.

CALENDAR OF ACTIVITIES